Frakt

1. IDENTIFIERING AV LAGERÄGARE

De nuvarande bestämmelserna reglerar ” KMG TRADING ” SIA för försäljning av produkter via sina webbsidor, med adress 23, Hospitalu str., Riga, Lettland, LV-1013, och registrerad i företagsregistret i Lettland under registreringen nummer 40203256975 (hädanefter ”BestDealToday”), som görs tillgängligt för kunder via https://bestdealtoday.co (hädanefter ”Portalen”)

Dessa villkor är de enda villkoren som gäller för köp av produkter via denna elektroniska butik och ersätter andra om inte det finns uttryckligt skriftligt samtycke från säljaren. Dessa villkor är viktiga för både dig och säljaren eftersom de är utformade för att skapa ett rättsligt bindande avtal som skyddar dina rättigheter som kund och säljarens rättigheter som företag. Du förklarar att du genom att göra din beställning har läst och accepterat dessa villkor utan förbehåll.

Dessa allmänna villkor kan modifieras eller kompletteras med särskilda villkor för förvärv av någon produkt. Vid motsägelse gäller bestämmelserna i de särskilda villkoren.

2. FÖRSÄLJNINGSMODALITETER

Försäljning av produkter från BestDealToday på ett direkt sätt

Genom vår portal kommer du att kunna förvärva produkter som marknadsförs direkt av BestDealToday, i det här fallet kommer vi att agera som en direkt säljare av produkterna och dess förvärv är föremål för nuvarande avtalsvillkor. I det här fallet, när du gör en beställning hos oss, fortsätter vi att skicka en bekräftelse på mottagandet av beställningen och vi kommer att informera dig om leveransen av produkterna. Endast i vår portal säljer vi produkter i vanliga kvantiteter för normal konsumtion av människor och kommer inte att bearbeta produkter i alltför stora mängder.

Försäljning av produkter från BestDealToday som direkt leverans eller dropshipping-läge.

Genom vår portal kan du göra beställningar i dropshipping-läge. I den bemärkelsen skulle vårt företag förvärva den produkt du köper på vår webbplats från leverantören och / eller tillverkaren, som kan lokaliseras var som helst i världen så att de kan skicka produkten direkt till dig på de adresser du anger under försäljningstransaktionen . Därför utför vårt företag inte någon process för lagring, hantering, omlastning eller på något annat sätt, att ingripa i leveransen av den produkt som användaren har köpt.

När vi behandlar din beställning och fortsätter att leverera kommer BestDealToday att ge dig kundservice och kundservice i samband med hanteringen av eventuell utbyte och / eller retur av produkter hos den slutliga säljaren; såväl som i samband med leveransen av produkthandböckerna.

3. BESTÄLLNINGAR OCH BETALNINGSMETODER

I allmänhet accepterar du att när du gör en beställning via vår portal:

– Du får endast använda denna portal för att göra lagligt giltiga beställningar.

– Du får inte göra några falska eller bedrägliga beställningar. Om vi har rimliga skäl att tro att en sådan beställning har gjorts kan vi avbryta beställningen och informera lämpliga myndigheter.

– Du samtycker också till att sanningsenligt och korrekt förse oss med din e-postadress, postadress och / eller annan kontaktinformation och samtycker till att vi kan använda denna information för att kontakta dig vid behov (se vår sekretesspolicy). Observera att om du inte ger oss all information vi behöver, kommer vi inte att kunna behandla din beställning korrekt och leveransprocessen kan ta längre tid än förväntat.

– Du garanterar att du är över 18 år och har laglig förmåga att ingå bindande avtal.

Vi informerar dig om att du när som helst kan komma åt all information och formulär som beskrivs nedan via vår portal.

3.1 Leveransperiod

Leveranstiden för produkterna är högst 30 kalenderdagar från avtalets ingående, men vanligtvis 15 arbetsdagar.

Beräknade leveranstider / land under arbetsdagar:

 

I denna mening, om leveranstiden för din beställning har överskridit den period som anges i denna klausul, du kan kontakta oss direkt genom att fylla i kontaktformuläret så kontaktar vi dig för att erbjuda en lösning som är lämplig för omständigheterna.

Om din beställning har behandlats kan du komma åt spårningsnumret genom att ange din beställningskod och den e-postadress du använde för att göra beställningen här

3.2 Leveransspårning

Under en beräknad tid på 48-72 timmar förutom helger och helgdagar kommer du att få ett e-postmeddelande med spårningsinformationen för din beställning.

Om din beställning har bearbetats kan du komma åt ditt spårningsnummer genom att ange din beställningskod och e-postmeddelandet som du gjorde köpet i formuläret ” Försändelsespårning ”på den övre högra delen av portalen.

Det kan ta flera dagar för transportleverantören att aktivera identifieraren för online-spårning, så var tålmodig om den först inte verkar vara aktiv på webbplatsen.

Vissa transportörer tillhandahåller inga uppdateringar av spårningsinformation förrän sändningen anländer till anläggningen i Sista milen ”Transportör i destinationslandet. Observera att fördröjningen för återkopplingsslingan inte påverkar den totala leveranstiden.

Med tanke på bland annat frånvaro från leveransplatsen eller felaktiga adresser och vi inte kan leverera produkten kommer vi att kontakta dig för att tillhandahålla lämplig information för att fortsätta med insamlingen av beställningen.

3.3 Avbokning och ändring av leveransadress

Du har 12 timmar från det att du beställde att begära en avbokning och ändra leveransadressen i förhållande till de köpta produkterna. Vänligen kontakta oss med hjälp av Kontaktformulär , eller vår 24/7 chattstöd i hela portalen i nedre högra hörnet .

Efter 12 timmar kan beställningen påbörjas och kan inte annulleras eller ändras. Observera att vi behandlar alla beställningar så snart som möjligt så att du kan få din beställning så snart som möjligt, så vi rekommenderar att om du vill avbryta eller ändra leveransadressen för en beställning kan du göra det via länken ovan på samma dag som du köpte. I den meningen bör du veta efter den tidsperiod som anges i denna klausul att det är möjligt att din beställning redan har behandlats och att det inte är möjligt att utföra din begäran.

FORM TILLGÄNGLIGA FRÅN AVSNITTEN med vanliga frågor

Om du vill avbryta din beställning kan du göra det direkt genom att fylla i Kontakta oss form, eller vår 24/7 chattstöd i hela portalen i nedre högra hörnet . Observera att kraven i det avsnittet måste uppfyllas.

Om du vill ändra din beställning kan du göra det direkt genom att fylla i Kontakta oss form, eller vår 24/7 chattstöd i hela portalen i nedre högra hörnet . Observera att kraven i det avsnittet måste uppfyllas.

Om du felaktigt har gjort två beställningar kan du göra det direkt genom att fylla i Kontakta oss form, eller vår 24/7 chattstöd i hela portalen i nedre högra hörnet . Observera att kraven i det avsnittet måste uppfyllas.

3.4 Tull

Det är möjligt att transportföretaget eller tullen vid vissa tillfällen anger att du måste betala en extra avgift för din beställning. Detta beror på det faktum att tullskatten beviljas på ett slumpmässigt sätt för de order som kommer till varje land, så det är inte upp till oss. I den meningen måste du betala kostnaderna för dessa avgifter, så från BestDealToday tar vi inte denna kostnad. Men om detta händer dig rekommenderar vi att du betalar fakturan och kontaktar oss genom att fylla i Kontakta oss form, eller vår 24/7 chattstöd i hela portalen i nedre högra hörnet , bifoga ett foto av fakturabetalningen så att vi från BestDealToday kan göra allt möjligt så att du inte behöver bära kostnaden.

3.5 Betalningsmetoder.

Alla våra beställningar görs online via våra webbplatser för portalinköp. Våra accepterade betalningsmetoder kommer att identifieras via webbplatsen där du köper.

När du gör betalningen bör du ta hänsyn till följande:

  • Du måste ange ett enda telefonnummer, med alla nummer tillsammans, utan mellanslag eller bindestreck.

  • Du måste fylla i alla fält för leveransadressen. Om du inte kan fylla i några av adressfälten, upprepa till exempel din stad eller land.

  • Kontrollera att metoden du använder för att betala har pengar och är validerad för internetköp, samt kontrollera att valutan accepteras av betalningsmetoderna och att du har angett CVC-koden (kod som du vanligtvis hittar på baksidan av din kortet) på kortet korrekt.

4. PRODUKTER

Produktinformation

Under inga omständigheter är BestDealToday tillverkaren av de produkter som säljs på portalen. Medan vi gör allt för att säkerställa att informationen på vår portal är korrekt, kan det finnas tillfällen då produktförpackningar och material kan innehålla ytterligare information som skiljer sig från vad som visas på vår portal. det kan till och med vara att produktkomponenter eller funktioner kan förändras. Av denna anledning rekommenderar vi att du inte slutar uteslutande att läsa informationen som finns på vår portal, men innan du använder den, läs också noga igenom instruktionerna och manualerna som medföljer produkten.

Produkttillgänglighet

I förhållande till beställningarna som förvärvats i modaliteten för direktförsändelse och leverans av tredje part är beställningarna av produkter beroende av tillgängligheten hos dessa tredje leverantörer, eftersom vi är en Dropshipping-aktivitet vet vi inte det verkliga lagret av tillgängliga produkter på del av leverantörerna och / eller tillverkarna. Vi försöker ta med information på webbplatsen om tillgängligheten för de produkter vi säljer. Eftersom produkterna erhålls från tredjepartsleverantörer, observera dock att det inte är möjligt för oss att tillhandahålla mer exakt information om tillgängligheten av en produkt, och det kan finnas problem med tillgängligheten från leverantören när din beställning har slutförts .

I den meningen är leverantörerna och / eller tillverkarna ansvariga för att informera BestDealToday om tillgängligheten av dessa produkter vid bearbetning av din beställning, så om det finns svårigheter att leverera dem, eller om det inte finns några artiklar kvar i lager, förbehåller vi oss rätten att förse dig med information om ersättningsprodukter av samma eller överlägsen kvalitet och värde så att du kan beställa dem. Om vi inte erbjuder dig ersättningsprodukter och / eller om du inte vill göra en beställning för sådana produkter, kommer vi att återbetala alla belopp som du har betalat, inom högst 30 dagar från bekräftelsen på återkallandet av beställningen; allt detta från maximal respekt och efterlevnad av våra skyldigheter och skyldigheter gentemot konsumenter enligt bestämmelserna i den allmänna lagen om konsumentanvändare.

Återkallande av produkter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka någon produkt från någon av BestDealTodays köpwebbplatser och / eller ta bort eller modifiera material eller innehåll från den. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för borttagning av någon produkt, borttagning eller modifiering av något material eller innehåll från webbplatsen.

Produktkvalitet och immateriell egendom

BestDealToday, i form av direkt leverans, kommersialiserar produkter från tredje part som skickas direkt till köparen, anledningen till att, även om vi lägger alla ansträngningar från vår sida för att verifiera alla produkter från leverantörer och tredje parter som vi arbetar med, ibland är det möjligt att produkterna är väsentligt olika i förhållande till deras ursprung och / eller kvaliteten på sådana. Om så är fallet, kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan lösa ditt problem i enlighet med dessa villkor.

I förhållande till rättigheterna till immateriell och industriell äganderätt vill vi betona att BestDealToday när som helst respekterar tredje parts immateriella rättigheter, anledningen till att vi ansträngde oss för att försöka garantera genom formalisering av respektive avtal och med hänsyn till särdragen i vår verksamhet, att de produkter som erbjuds genom vestibulen av tillverkarna och / eller leverantörerna respekterar tredje parts immateriella och / eller industriella egendom. Därför om du anser att någon produkt och / eller tjänst som erbjuds genom Portalen kränker immateriella rättigheter, eller om du förstår att dina immateriella rättigheter kränks av någon omständighet, ber vi dig att informera oss omedelbart om sådana omständigheter så att vi kan svara dig så snart som möjligt.

5. GEOGRAFISKT OMFATTNING

Objekten som erbjuds via den här webbplatsen kommer att finnas tillgängliga i alla länder där webbplatsen är tillgänglig, förutom Lettland, Litauen och Estland, samt länder som är under sanktioner, såsom men inte begränsat till Nordkorea, Syrien, Kuba.

6. PRODUKTGARANTI FÖR INTE ÖVERENSSTÄMMELSE

Ansvaret för produktens bristande överensstämmelse regleras av bestämmelserna i den allmänna lagen för försvar av konsumenter och användare.

Vad är den lagliga garantin?

Det är garantin vid försäljning av konsumentvaror som fastställs i det europeiska direktivet 1999/44 / EG, även känd som ”överensstämmelsegaranti”, som skyddar konsumenten när de köpta produkterna inte överensstämmer med försäljningsavtalet (dvs. produkterna fungerar inte ordentligt från början, överensstämmer inte med beskrivningen eller egenskaperna från säljaren, är inte lämpliga för den vanliga användningen som de är avsedda för eller när de inte kan användas i enlighet med den prestanda som beskrivs av säljaren.

Den juridiska garantin gäller endast konsumenter, det vill säga de som köper produkter för icke-professionellt bruk. Därför har du som konsument rätt att kräva en juridisk garanti från säljaren av produkten, även om det inte är tillverkaren.

Juridisk garanti

Produkter som erbjuds i BestDealToday täcks av den lagliga garantin på 2 år från leverans för nya produkter på säljarens bekostnad, i enlighet med reglerna för konsumenter och användare.

Den lagliga garantin för produkter som säljs direkt av BestDealToday erbjuds av BestDealToday.

Den juridiska garantin för produkter som säljs av andra externa säljare än BestDealToday erbjuds av externa säljare, utan att skada uppfylls våra skyldigheter och ansvar gentemot konsumenterna i enlighet med den allmänna lagen om konsumentanvändare.

Rättigheter som beviljas enligt den lagliga garantin

Om produkten du har köpt har en defekt som täcks av den lagliga garantin har du rätt att kräva att säljaren reparerar eller byter ut den defekta produkten, utan kostnad för dig. Dessutom har du också rätt till prissänkning eller uppsägning av kontraktet i följande fall (a) om reparation eller utbyte inte är möjligt eller är för dyrt, (b) om säljaren inte reparerar eller byter ut produkten inom rimlig tid, eller (c) om reparation eller utbyte orsakar dig betydande besvär.

Detta betyder dock inte att ett mindre fel som förhindrar reparation eller utbyte av de köpta produkterna eller gör dem för dyra, automatiskt ger dig rätt att säga upp detta avtal.

Längden på den lagliga garantin för överensstämmelse och dess genomförande av konsumenten

Den juridiska garantin täcker överensstämmelsesfel som syns inom två år efter leverans av produkten. För att kunna använda den måste du rapportera felet till säljaren inom två månader efter att du upptäckt felet.

BestDealToday hjälper dig alltid att hantera, genom sin kundtjänst, alla garantier som gäller för de köpta produkterna.

Skillnad mellan juridisk garanti och kommersiell garanti

I allmänhet täcker kommersiella garantier funktionsfel som inte kan bevittnas vid leveransen på grund av användningen av produkten, medan den juridiska garantin för överensstämmelse täcker funktionsfel orsakade av defekter som existerade vid leverans av produkten.

7. ANSVAR

I händelse av att kunden agerar i sin egenskap av konsument kommer både denna klausul och resten av dem som fastställs i dessa villkor begränsas av bestämmelserna i den allmänna lagen om konsumenter och användare så att konsumenternas rättigheter och garantier kommer att gälla över alla bestämmelser som kan tolkas mot deras rättigheter och garantier.

Därför, inom de gränser som tillåts enligt tillämplig lagstiftning, kommer BestDealToday inte att vara ansvarig under följande omständigheter (i) för de förluster som inte kan hänföras till någon överträdelse från din sida, (ii) affärsförluster (inklusive förlust av vinst eller inkomst), eller (iii) eventuella indirekta eller följdförluster som inte med rimlighet kunde förutses av båda parter vid formaliseringen av nuvarande allmänna villkor i samband med förvärvet av produkterna mellan oss.

Du bör dock vara medveten om att lagarna i vissa länder kanske inte tillåter vissa eller alla ansvarsgränser som anges i denna klausul, så om detta händer dig är det möjligt att vissa av dessa gränser kanske inte gäller dig. Det kan emellertid också vara så att sådan lagstiftning kan ge dig ytterligare rättigheter utöver de som anges här.

Ingenting i dessa villkor begränsar eller är ansvarigt för BestDealToday för dödsfall eller personskada hänförlig till vår vårdslöshet eller uppsåtlig uppförande.

Observera att BestDealToday inte kan hållas ansvarigt för brott eller brott mot sina skyldigheter under dessa villkor om ett sådant brott eller brott kan hänföras till omständigheter som ligger utanför vår rimliga kontroll. Naturligtvis påverkar detta inte din rätt att ta emot produkterna inom en rimlig tidsperiod.

Riskerna med Produkterna kommer att vara ditt ansvar från och med leveransen. Vid tillämpningen av dessa villkor kommer det att förstås att leverans har skett när produkten har levererats väsentligt till dig och har förvärvat sin materiella besittning, antingen av BestDealToday eller av en tredje part.

8. PRIS

Priset på produkterna är ett slutpris som fastställs vid varje ögonblick i de olika portalerna på BestDealToday.

Priserna på webbsidorna inkluderar skatt. Fraktkostnader debiteras enligt de alternativ du har uttryckt i försäljningstransaktionen. De betalningsmetoder som kan användas i vår portal är de vanliga för e-handel och kommer under alla omständigheter att visas när köpprocessen är klar.

Du samtycker till att ta emot fakturor för dina inköp elektroniskt. Elektroniska fakturor tillhandahålls i PDF-format.

9. SKRIFTLIGA KOMMUNIKATIONER

Tillämpliga regler kräver att en del av den information eller kommunikation som vi skickar dig ska vara skriftlig. Därför godkänner du att vi kan utbyta elektronisk kommunikation när vi använder detta kommunikationssystem regelbundet, både av BestDealToday och av dig. Därför kommer vi att kontakta dig med dessa medel, antingen via e-post och / eller SMS, och förse dig med information genom att lägga upp meddelanden. För avtalsändamål godkänner du att alla kontrakt, meddelanden, information och annan kommunikation som vi kommunicerar till dig på ovanstående sätt uppfyller lagliga krav som kan jämföras med skriftliga dokument. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

10. VÅR Rätt att ändra dessa villkor

BestDealToday har full rätt att granska och ändra dessa villkor när som helst. Under alla omständigheter kommer du att vara föremål för gällande villkor när du gör varje beställning.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Lettlands lagar.

I fall där du agerar i egenskap av affärsman för vinst och ett syfte relaterat till din kommersiella verksamhet, verksamhet, handel eller yrke, avstår du uttryckligen från den jurisdiktion som kan motsvara dig och underkänner dig uttryckligen domstolen i Lettland varje tvist som kan uppstå vid tolkningen eller genomförandet av dessa avtalsvillkor.