Verzending

1. IDENTIFICATIE VAN DE WINKELEIGENAAR

Deze bepalingen hebben betrekking op ZPS COMMERCE. SIA voor de verkoop van producten via haar webpagina’s, met adres 23, Hospitalu str., Riga, Letland, LV-1013, en geregistreerd in het Ondernemingsregister van Letland onder het registratienummer 40203325904 (hierna “BestDealToday”), dat voor klanten beschikbaar wordt gesteld via https://bestdealtoday.co (hierna het “Portaal”).

Deze Voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van producten via deze elektronische winkel en vervangen alle andere, tenzij er sprake is van uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Deze Voorwaarden zijn belangrijk voor zowel u als de Verkoper, omdat zij zijn ontworpen om een juridisch bindende overeenkomst tot stand te brengen die uw rechten als klant en de rechten van de Verkoper als bedrijf beschermt. U verklaart dat u door het plaatsen van uw bestelling kennis heeft genomen van deze Voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld met Bijzondere Voorwaarden voor de aankoop van elk product. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden.

2. VERKOOPMODALITEITEN

Verkoop van producten door BestDealToday op een directe manier

Via ons portaal zult u in staat zijn om producten te verwerven die rechtstreeks door BestDealToday worden gecommercialiseerd, in dit geval zullen wij optreden als een directe verkoper van de producten en, de verwerving ervan is onderworpen aan de huidige contractuele voorwaarden. In dat geval sturen wij u, wanneer u bij ons een bestelling plaatst, een ontvangstbevestiging van de bestelling en informeren wij u over de verzending van de producten. In ons Portaal verkopen wij alleen producten in de gebruikelijke hoeveelheden voor de normale consumptie van mensen, en zullen wij geen producten verwerken in buitensporige hoeveelheden.

Verkoop van producten door BestDealToday als directe verzending

Wanneer wij uw bestelling verwerken en overgaan tot levering, zal BestDealToday u voorzien van klantendienst en dienst na verkoop, met betrekking tot het beheer van een eventuele vervanging en/of terugzending van producten met de eindverkoper; alsook met betrekking tot de levering van de handleidingen van het product.

3. BESTELLINGEN EN WIJZEN VAN BETALING

In het algemeen, wanneer u een bestelling plaatst via ons portaal, aanvaardt u dat:

– U mag dit portaal alleen gebruiken om rechtsgeldige bestellingen te plaatsen.

– U mag geen valse of frauduleuze bestellingen plaatsen. Indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een dergelijke bestelling is gedaan, kunnen wij de bestelling annuleren en de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis stellen.

– U stemt er ook mee in ons uw e-mailadres, postadres en/of andere contactinformatie waarheidsgetrouw en nauwkeurig te verstrekken en u stemt ermee in dat wij deze informatie mogen gebruiken om zo nodig contact met u op te nemen (zie onze Privacyverklaring). Als u ons niet alle informatie verstrekt die wij nodig hebben, kunnen wij uw bestelling niet correct verwerken en kan het leveringsproces langer duren dan verwacht.

– U garandeert dat u ouder bent dan 18 jaar en de wettelijke bevoegdheid hebt om bindende contracten af te sluiten.

Wij informeren u dat u via ons portaal te allen tijde toegang hebt tot alle hieronder vermelde informatie en formulieren.

3.1 Leveringstermijn

De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 15 werkdagen vanaf de sluiting van het contract, maar gemiddeld 10 werkdagen.

Geschatte levertijden / land in werkdagen:

 

In deze zin, als de levertijd van uw bestelling de in deze clausule aangegeven periode heeft overschreden,
kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen
door het Contactformulier in te vullen, en wij zullen contact met u opnemen om u een oplossing aan te bieden die aan de omstandigheden is aangepast.

Als uw bestelling is verwerkt, kunt u het volgnummer opvragen door uw bestelcode in te voeren en het e-mailadres op te geven dat u hebt gebruikt om de bestelling te plaatsen
hier

3.2 Volgen van zendingen

In een geschatte tijd van 48-72 uur, behalve in het weekend en op feestdagen, ontvangt u een e-mail met de tracking-informatie voor uw bestelling.

Als uw bestelling is verwerkt, kunt u uw volgnummer opvragen door uw bestelcode en het e-mailadres waarmee u de aankoop hebt gedaan in te voeren in het formulier “
Volgen van uw bestelling
” rechtsboven in het portaal in te vullen.

Het kan enkele dagen duren voordat de vervoerder de identificatiecode voor online tracking heeft geactiveerd, dus wees geduldig als deze in eerste instantie niet als actief op de website verschijnt.

Sommige vervoerders verstrekken geen tracking-informatie totdat de zending is aangekomen bij de faciliteit van de “Final mile“-vervoerder in het land van bestemming. Gelieve er rekening mee te houden dat deze vertraging geen invloed heeft op de totale levertijd.

In geval van afwezigheid op de plaats van levering of onjuiste adressen, onder andere, en wij niet in staat zijn het product te leveren, zullen wij contact met u opnemen met het oog op het verstrekken van de juiste informatie om verder te gaan met het afhalen van de bestelling.

3.3 Annulering en wijziging van het leveringsadres

U heeft 12 uur de tijd vanaf het moment dat u uw bestelling heeft geplaatst om een annulering aan te vragen en het afleveradres met betrekking tot de gekochte producten te wijzigen. Neem contact met ons op via de
contactformulier
, of onze 24/7 Chat ondersteuning die zich in de gehele Portal in de rechter benedenhoek bevindt.

Na 12 uur kan de bestelling in behandeling worden genomen en kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Wij verwerken alle bestellingen zo snel mogelijk zodat u uw bestelling zo snel mogelijk kunt ontvangen, dus wij raden u aan dat als u een bestelling wilt annuleren of het verzendadres wilt wijzigen, u dit kunt doen via de bovenstaande link op dezelfde dag dat u de aankoop hebt gedaan. In die zin moet u weten dat het mogelijk is dat uw bestelling na de in deze clausule vermelde termijn al is verwerkt en dat het niet mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen.

FORMULIEREN TOEGESTAAN UIT DE FAQ-SECTIE

Als u uw bestelling wilt annuleren, kunt u dit direct doen door het invullen van de
Contact met ons op te nemen
formulier, of onze 24/7 Chat-ondersteuning die zich in het hele portaal in de rechterbenedenhoek bevindt. Er zij op gewezen dat aan de in dat punt gestelde eisen moet worden voldaan.

Als u uw bestelling wilt wijzigen, kunt u dit direct doen door het invullen van het
Kontakt Ons
formulier in te vullen, of via onze 24/7 Chat-ondersteuning die zich in het hele portaal in de rechterbenedenhoek bevindt. Er zij op gewezen dat aan de in dat punt gestelde eisen moet worden voldaan.

Als u per abuis twee bestellingen heeft geplaatst, kunt u dit direct doen door het
Neem contact met ons op
formulier in te vullen, of via onze 24/7 Chat-ondersteuning die zich in het hele portaal in de rechterbenedenhoek bevindt. Er zij op gewezen dat aan de in dat punt gestelde eisen moet worden voldaan.

3.4 Douanerechten

Het is mogelijk dat het transportbedrijf of de douane in bepaalde gevallen aangeeft dat u een extra vergoeding voor uw bestelling moet betalen. Dit is te wijten aan het feit dat de douanebelastingen op een willekeurige manier worden toegekend aan de bestellingen die in elk land binnenkomen, zodat het niet aan ons ligt. In die zin zult u de kosten moeten betalen die verband houden met deze vergoedingen, dus van BestDealToday nemen wij deze kosten niet op ons. Mocht dit u echter overkomen, dan raden wij u aan de factuur te betalen en contact met ons op te nemen door het formulier Contacteer ons formulier, of onze 24/7 ondersteuning via chat in de rechterbenedenhoek van het portaal, een foto van de factuurbetaling bijvoegen zodat we vanuit BestDealToday er alles aan kunnen doen zodat u niet voor de kosten hoeft op te draaien.

3.5 Wijze van betaling.

Al onze bestellingen worden online gedaan via onze portaalaankoopwebsites. De door ons geaccepteerde betaalmethoden zullen worden aangegeven via de website waar u koopt.

Bij het verrichten van de betaling dient u rekening te houden met het volgende:

  • U moet één enkel telefoonnummer vermelden, met alle cijfers samen, zonder spaties of streepjes.

  • U moet alle velden voor het verzendadres invullen. Indien u sommige adresvelden niet kunt invullen, gelieve dan bijvoorbeeld uw stad of land te herhalen.

  • Controleer of de betaalmethode die u gebruikt over fondsen beschikt en gevalideerd is voor internetaankopen, en controleer ook of de valuta door de betaalmethoden wordt geaccepteerd en of u de CVC-code (code die u meestal op de achterkant van uw kaart vindt) op de kaart correct hebt ingevoerd.

4. PRODUCTEN

Productinformatie

In geen geval is BestDealToday de fabrikant van de producten die op het portaal worden verkocht. Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie op ons portaal correct is, kan het voorkomen dat productverpakkingen en -materialen aanvullende informatie bevatten die afwijkt van wat er op ons portaal staat; het kan zelfs voorkomen dat productonderdelen of -kenmerken veranderen. Daarom raden wij u aan niet alleen de informatie op ons portaal te lezen, maar ook de bij het product behorende instructies en handleidingen, voordat u het product gebruikt.

Beschikbaarheid van het product

Met betrekking tot de bestellingen verkregen in de modaliteit van Directe Verzending en verzending van derden, zijn de bestellingen van producten onder voorbehoud van de beschikbaarheid van deze derde leveranciers, aangezien het een Dropshipping activiteit betreft, kennen wij niet de werkelijke voorraad van beschikbare producten van de kant van de leveranciers en/of fabrikanten. Wij proberen op de website informatie te geven over de beschikbaarheid van de producten die wij verkopen. Aangezien de producten echter worden betrokken van derde leveranciers, is het voor ons niet mogelijk om nauwkeuriger informatie te verstrekken over de beschikbaarheid van een product, en er kunnen problemen zijn met de beschikbaarheid van de leverancier nadat uw bestelling is afgerond.

In deze zin zijn de Leveranciers en/of Fabrikanten verantwoordelijk voor het informeren van BestDealToday over de beschikbaarheid van deze producten op het moment van het verwerken van uw bestelling, dus als er problemen zijn met de levering ervan, of als er geen artikelen meer in voorraad zijn, behouden wij ons het recht voor om u te voorzien van informatie over vervangende producten van gelijke of superieure kwaliteit en waarde, zodat u deze kunt bestellen. Indien wij u geen vervangende producten aanbieden en/of u geen bestelling van dergelijke producten wenst te plaatsen, zullen wij u het eventueel betaalde bedrag terugbetalen, binnen een maximumtermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de bevestiging van de herroeping van de geplaatste bestelling; dit alles vanuit het maximale respect en de naleving van onze verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van de consument, conform de bepalingen van de Algemene Consumentenwet.

Uit de markt nemen van producten

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment een product van een van de BestDealToday-aankoopwebsites te verwijderen en/of materiaal of inhoud ervan te verwijderen of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het verwijderen van een product, verwijdering of wijziging van materiaal of inhoud van de Site.

Productkwaliteit en intellectuele eigendom

BestDealToday, in de modaliteit van rechtstreekse verzending, commercialiseert producten van derden die rechtstreeks naar de koper worden verzonden, reden waarom, hoewel wij van onze kant alle mogelijke moeite doen om alle producten van de leveranciers en derden waarmee wij samenwerken te controleren, het soms mogelijk is dat de producten wezenlijk verschillen met betrekking tot hun oorsprong en/of de kwaliteit ervan. Als dit het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat wij uw probleem in overeenstemming met deze voorwaarden kunnen oplossen.

Met betrekking tot de rechten van intellectuele en industriële eigendom, willen wij benadrukken dat BestDealToday op elk moment elk recht van intellectuele eigendom van derden respecteert, de reden waarom wij een inspanning hebben gedaan om te proberen te garanderen door middel van de formalisering van de respectievelijke contracten, en gezien de bijzonderheden van ons bedrijf, dat de producten aangeboden via het portaal door de fabrikanten en / of leveranciers de rechten van intellectuele en / of industriële eigendom van derden respecteren Daarom als u van mening bent dat een product en / of dienst aangeboden via het Portaal inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of als u begrijpt dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden door een omstandigheid, vragen wij u om ons onmiddellijk te informeren van een dergelijke omstandigheid, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen antwoorden.

5. GEOGRAFISCH TOEPASSINGSGEBIED

De artikelen die via deze website worden aangeboden, zijn beschikbaar in alle landen waar de website toegankelijk is, met uitzondering van Letland, Litouwen en Estland, alsmede in landen waarvoor sancties gelden, zoals, maar niet beperkt tot, Noord-Korea, Syrië en Cuba.

6. PRODUCTGARANTIE BIJ NON-CONFORMITEIT

De verantwoordelijkheid voor het gebrek aan overeenstemming van het product zal worden geregeld door de bepalingen van de Algemene Wet ter Verdediging van Consumenten en Gebruikers.

Wat is de wettelijke garantie?

Het gaat om de door de Europese Richtlijn 1999/44/EG ingestelde garantie op de verkoop van consumptiegoederen, ook bekend als de “conformiteitsgarantie”, die de consument beschermt wanneer de gekochte producten niet in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst (d.w.z. de producten functioneren niet vanaf het begin, beantwoorden niet aan de door de verkoper gegeven beschrijving of kenmerken, zijn niet geschikt voor het gewone gebruik waarvoor zij bestemd zijn of wanneer zij niet kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de door de verkoper beschreven prestaties).

De wettelijke garantie geldt alleen voor consumenten, d.w.z. diegenen die producten kopen voor niet-professioneel gebruik. Daarom hebt u als consument het recht een wettelijke garantie te eisen van de verkoper van het product, zelfs als dat niet de fabrikant is.

Wettelijke garantie

De producten die in BestDealToday worden aangeboden vallen onder de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf levering voor nieuwe producten op kosten van de verkoper, in overeenstemming met de regelgeving van consumenten en gebruikers.

De wettelijke garantie van de rechtstreeks door BestDealToday verkochte producten wordt aangeboden door BestDealToday.

De wettelijke garantie van de producten verkocht door externe verkopers anders dan BestDealToday, wordt aangeboden door de externe verkopers, zonder schade van de vervulling van onze verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van de consumenten op grond van de vastgesteld in de Algemene Wet van de Consumentengebruikers.

Rechten verleend op grond van de wettelijke garantie

Indien het door u gekochte product een gebrek vertoont dat onder de wettelijke garantie valt, hebt u het recht van de verkoper te eisen dat hij het gebrekkige product kosteloos herstelt of vervangt. Bovendien heeft u in de volgende gevallen recht op een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst a) indien reparatie of vervanging niet mogelijk is of buitensporig duur is; b) indien de verkoper het product niet binnen een redelijke termijn herstelt of vervangt, of (c) indien de reparatie of vervanging u aanzienlijke overlast bezorgt.

Dit betekent echter niet dat een klein gebrek dat reparatie of vervanging van de gekochte producten onmogelijk maakt, of te duur maakt, u automatisch het recht geeft dit contract te beëindigen.

Duur van de wettelijke garantie van overeenstemming en de uitvoering ervan door de consument

De wettelijke garantie dekt conformiteitsgebreken die binnen twee jaar na levering van het product aan het licht komen. Om er gebruik van te kunnen maken, moet u het gebrek binnen twee maanden na ontdekking ervan aan de verkoper melden.

BestDealToday zal u altijd helpen om, via haar klantenservice, de garantie te beheren die van toepassing is op de gekochte producten.

Verschil tussen wettelijke garantie en commerciële garantie

In het algemeen dekken handelsgaranties storingen die ten tijde van de levering niet kunnen worden waargenomen als gevolg van het gebruik van het product, terwijl de wettelijke conformiteitsgarantie storingen dekt die het gevolg zijn van gebreken die bestonden op het tijdstip van de levering van het product.

7. VERANTWOORDELIJKHEID

In het geval dat de Klant handelt in zijn hoedanigheid van consument, zullen zowel deze clausule als de rest van de in deze voorwaarden vastgestelde clausules worden beperkt door de bepalingen van de Algemene Wet betreffende Consumenten en Gebruikers, zodat de rechten en garanties van consumenten zullen prevaleren boven elke bepaling die in strijd met hun rechten en garanties zou kunnen worden geïnterpreteerd.

Daarom zal BestDealToday, binnen de door de toepasselijke wetgeving toegestane grenzen, niet verantwoordelijk zijn in de volgende omstandigheden (i) voor de verliezen die niet te wijten waren aan een inbreuk van uw kant, ii) bedrijfsverliezen (met inbegrip van gederfde winst of inkomsten), of (iii) alle indirecte of gevolgschade die niet redelijkerwijs door beide partijen kon worden voorzien op het ogenblik van de formalisering van de onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot de aankoop van de producten tussen ons.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de wetten van sommige landen sommige of alle aansprakelijkheidsbeperkingen die in deze clausule zijn opgenomen, niet toestaan, dus als dit u overkomt, is het mogelijk dat sommige van deze beperkingen niet op u van toepassing zijn. Het kan echter ook zo zijn dat dergelijke wetgeving u extra rechten verleent naast de rechten die hierin zijn voorzien.

Niets in deze voorwaarden beperkt of de aansprakelijkheid van BestDealToday voor dood of persoonlijk letsel toe te schrijven aan onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Let op: BestDealToday kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige tekortkoming of schending van haar verplichtingen onder deze voorwaarden indien deze tekortkoming of schending te wijten is aan omstandigheden buiten onze redelijke controle. Dit doet uiteraard geen afbreuk aan uw recht om de producten binnen een redelijke termijn te ontvangen.

De risico’s van de Producten zijn voor uw rekening vanaf het moment van levering. Voor de toepassing van deze Voorwaarden, zal worden verstaan dat de levering heeft plaatsgevonden wanneer het product materieel aan u is geleverd en in materieel bezit is gekomen, hetzij door BestDealToday of door een derde.

8. PRIJS

De prijs van de producten zal een gesloten prijs zijn die op elk moment wordt bepaald in de verschillende portals van BestDealToday .

De prijzen op de webpagina’s zijn inclusief belasting. Verzendkosten worden in rekening gebracht volgens de opties die u in de verkooptransactie hebt aangegeven. De betalingswijzen die in ons portaal kunnen worden gebruikt, zijn de gebruikelijke voor e-commerce en zullen in elk geval worden aangegeven op het moment van de voltooiing van het aankoopproces.

U gaat ermee akkoord facturen voor uw aankopen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen zullen in PDF-formaat worden verstrekt.

9. SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN

De toepasselijke regelgeving schrijft voor dat sommige informatie of mededelingen die wij u toesturen schriftelijk moeten zijn. Daarom gaat u ermee akkoord dat wij bij het gebruik van dit communicatiesysteem regelmatig elektronische communicatie uitwisselen, zowel door BestDealToday als door u. Daarom nemen wij via deze middelen contact met u op, hetzij via e-mail en/of SMS, en verstrekken wij u informatie door aankondigingen te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere mededelingen die wij via de bovengenoemde middelen aan u mededelen, voldoen aan wettelijke vereisten die vergelijkbaar zijn met schriftelijke documenten. Deze voorwaarde doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

10. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

BestDealToday heeft het volledige recht om deze voorwaarden op elk moment te herzien en te wijzigen. In ieder geval gelden voor u de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u elke bestelling plaatst.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Letland.

In gevallen waarin u handelt in uw hoedanigheid van zakenman met winstoogmerk en een doel dat verband houdt met uw commerciële activiteit, bedrijf, handel of beroep, ziet u uitdrukkelijk af van de jurisdictie die u zou kunnen toekomen en onderwerpt u zich uitdrukkelijk aan de rechtbank van Letland voor de beslechting van geschillen die zouden kunnen ontstaan bij de interpretatie of uitvoering van deze contractuele voorwaarden.