Wysyłka

1. IDENTYFIKACJA WŁAŚCICIELA SKLEPU

Niniejsze przepisy regulują działalność „”ZPS COMMERCE” SIA w zakresie sprzedaży produktów za pośrednictwem swoich stron internetowych, z adresem 23, Hospitalu str., Riga, Latvia, LV-1013, i wpisanych do Rejestru Przedsiębiorstw Łotwy pod numerem rejestracyjnym 40203325904 (dalej „BestDealToday”), które udostępniane są klientom za pośrednictwem strony https://bestdealtoday.co (dalej „Portal”)

Niniejsze warunki są jedynymi warunkami mającymi zastosowanie do zakupu produktów za pośrednictwem tego sklepu elektronicznego i zastępują wszelkie inne, chyba że istnieje wyraźna wcześniejsza pisemna zgoda Sprzedawcy. Niniejsze Warunki są ważne zarówno dla Ciebie, jak i dla Sprzedawcy, ponieważ mają na celu stworzenie prawnie wiążącej umowy chroniącej Twoje prawa jako klienta oraz prawa Sprzedawcy jako firmy. Oświadczasz, że składając zamówienie zapoznałeś się i akceptujesz niniejsze Warunki bez zastrzeżeń.

Niniejsze warunki ogólne mogą być modyfikowane lub uzupełniane przez warunki specjalne dla nabycia dowolnego produktu. W przypadku sprzeczności pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych.

2. SPOSOBY SPRZEDAŻY

Sprzedaż produktów przez BestDealToday w sposób bezpośredni

Za pośrednictwem naszego portalu będziesz mógł nabyć produkty skomercjalizowane bezpośrednio przez BestDealToday, w tym przypadku będziemy działać jako bezpośredni sprzedawca produktów i ich nabycie podlega niniejszym warunkom umowy. W takim przypadku, gdy złożysz u nas zamówienie, przystąpimy do wysłania Ci potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a także poinformujemy Cię o wysyłce produktów. Tylko w naszym Portalu sprzedajemy produkty w zwykłych ilościach do normalnego spożycia przez ludzi, nie będziemy przetwarzać produktów w nadmiernych ilościach.

Sprzedaż produktów przez BestDealToday jako bezpośrednia wysyłka

Kiedy przetwarzamy zamówienie i przejść do dostawy, BestDealToday zapewni Ci obsługę klienta i obsługę posprzedażową, w odniesieniu do zarządzania ewentualnej wymiany i / lub zwrotu produktów z końcowym sprzedawcą; jak również w odniesieniu do dostawy podręczników produktu.

3. ZAMÓWIENIA I SPOSOBY PŁATNOŚCI

Ogólnie rzecz biorąc, składając zamówienie za pośrednictwem naszego Portalu, akceptujesz, że:

– Użytkownik może korzystać z Portalu wyłącznie w celu składania prawomocnych zamówień.

– Nie wolno składać żadnych fałszywych lub oszukańczych zamówień. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że takie zamówienie zostało złożone, możemy je anulować i poinformować odpowiednie organy.

– Użytkownik zgadza się również na podanie nam w sposób prawdziwy i dokładny swojego adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub innych informacji kontaktowych oraz wyraża zgodę na wykorzystanie tych informacji do skontaktowania się z nim w razie potrzeby (patrz nasze oświadczenie o ochronie prywatności). W związku z tym należy pamiętać, że jeśli nie podasz nam wszystkich potrzebnych informacji, nie będziemy w stanie prawidłowo przetworzyć Twojego zamówienia, a proces dostawy może potrwać dłużej niż oczekiwano.

– Gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat i posiadasz zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

Informujemy, że dostęp do wszystkich informacji i formularzy wyszczególnionych poniżej można uzyskać w każdej chwili za pośrednictwem naszego Portalu.

3.1 Okres dostawy

Termin dostawy produktów wynosi maksymalnie 15 dni roboczych od zawarcia umowy, ale zazwyczaj średnio 10 dni roboczych.

Szacowany czas dostawy / kraj w dniach roboczych:

 

W tym sensie, jeśli czas dostawy Twojego zamówienia przekroczył okres wskazany w niniejszej klauzuli,
możesz skontaktować się z nami bezpośrednio
wypełniając formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą, aby zaproponować rozwiązanie odpowiednie do okoliczności.

Jeśli zamówienie zostało zrealizowane, możesz uzyskać dostęp do numeru śledzenia, wprowadzając kod zamówienia i adres e-mail użyty do złożenia zamówienia.
tutaj

3.2 Śledzenie przesyłek

W szacowanym czasie 48-72 godzin, z wyjątkiem weekendów i świąt, otrzymasz e-mail z informacjami o śledzeniu zamówienia.

Jeśli Twoje zamówienie zostało zrealizowane, możesz uzyskać dostęp do numeru śledzenia, wpisując kod zamówienia i e-mail, za pomocą którego dokonałeś zakupu w formularzu „
Śledzenie zamówienia
” w prawej górnej części Portalu.

Aktywacja identyfikatora do śledzenia online przez przewoźnika może potrwać kilka dni, dlatego prosimy o cierpliwość, jeśli na początku nie będzie on widoczny na stronie jako aktywny.

Niektórzy przewoźnicy nie udostępniają żadnych aktualizacji informacji o śledzeniu przesyłki do momentu, gdy dotrze ona do zakładu przewoźnika „ostatniej mili” w kraju przeznaczenia. Informujemy, że to opóźnienie pętli zwrotnej nie wpływa na ogólny czas dostawy.

Biorąc pod uwagę m.in. przypadek nieobecności w miejscu dostawy lub błędne adresy, a my nie jesteśmy w stanie dostarczyć produktu, skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania odpowiednich informacji, aby przystąpić do odbioru zamówienia.

3.3 Rezygnacja i zmiana adresu dostawy

Masz 12 godzin od momentu złożenia zamówienia na zgłoszenie rezygnacji i zmianę adresu dostawy w odniesieniu do zakupionych produktów. Uprzejmie prosimy o kontakt z nami za pomocą
formularz kontaktowy
lub naszego Czatu 24/7 znajdującego się w całym Portalu w prawym dolnym rogu.

Po upływie 12 godzin zamówienie może rozpocząć realizację i nie może być anulowane ani modyfikowane. Należy pamiętać, że wszystkie zamówienia przetwarzamy tak szybko, jak to możliwe, abyś mógł otrzymać swoje zamówienie jak najszybciej, dlatego zalecamy, aby w przypadku chęci anulowania lub zmiany adresu wysyłki zamówienia, możesz to zrobić za pośrednictwem powyższego linku w tym samym dniu, w którym dokonałeś zakupu. W tym sensie, po upływie czasu określonego w tej klauzuli, powinieneś wiedzieć, że możliwe jest, że Twoje zamówienie zostało już przetworzone i nie jest możliwe zrealizowanie Twojego żądania.

FORMY DOSTĘPNE W SEKCJI FAQs

Jeśli chcesz anulować swoje zamówienie, możesz to zrobić bezpośrednio, wypełniając formularz
Kontakt
formularz, lub nasz całodobowy Czat znajdujący się w całym Portalu w prawym dolnym rogu. Należy pamiętać, że muszą być spełnione wymagania określone w tej sekcji.

Jeśli chcesz zmodyfikować swoje zamówienie, możesz to zrobić bezpośrednio wypełniając
Kontakt z nami
formularz lub nasz Czat 24/7 znajdujący się w całym portalu w prawym dolnym rogu. Należy pamiętać, że muszą być spełnione wymagania określone w tej sekcji.

Jeśli omyłkowo złożyłeś dwa zamówienia, możesz to zrobić bezpośrednio wypełniając
Kontakt z nami
formularz lub nasz Czat 24/7 znajdujący się w całym portalu w prawym dolnym rogu. Należy pamiętać, że muszą być spełnione wymagania określone w tej sekcji.

3.4 Cło

Możliwe jest, że w niektórych przypadkach firma transportowa lub służby celne wskazują na konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty za zamówienie. Wynika to z faktu, że podatki celne są przyznawane w sposób losowy zamówieniom przychodzącym do poszczególnych krajów, więc nie zależy to od nas. W tym sensie będziesz musiał ponieść koszty związane z tymi opłatami, więc z BestDealToday nie zakładamy tego kosztu. Jednak w przypadku, gdy taka sytuacja przydarzy się Państwu, zalecamy opłacenie faktury i kontakt z nami poprzez wypełnienie Kontakt z nami formularz, lub nasz Obsługa czatu 24/7 w całym portalu w prawym dolnym rogu, dołączając zdjęcie płatności za fakturę, abyśmy z BestDealToday mogli zrobić wszystko, abyś nie musiał ponosić kosztów.

3.5 Sposoby płatności.

Wszystkie nasze zamówienia dokonywane są online poprzez strony zakupu Portalu. Nasze akceptowane metody płatności zostaną określone poprzez stronę internetową, na której dokonujesz zakupu.

Dokonując wpłaty, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Należy umieścić jeden numer telefonu, ze wszystkimi cyframi razem, bez spacji i myślników.

  • Musisz wypełnić wszystkie pola dotyczące adresu wysyłki. Jeśli nie możesz wypełnić niektórych pól adresowych, powtórz np. swoje miasto lub kraj.

  • Sprawdź, czy metoda, której używasz do płatności, ma środki i jest zatwierdzona do zakupów internetowych, a także sprawdź, czy waluta jest akceptowana przez metody płatności i czy poprawnie wprowadziłeś kod CVC (kod, który zwykle można znaleźć na odwrocie karty) na karcie.

4. PRODUKTY

Informacje o produkcie

W żadnym wypadku BestDealToday nie jest producentem produktów sprzedawanych na Portalu. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszym Portalu były poprawne, zdarza się, że opakowania i materiały produktów mogą zawierać dodatkowe informacje, które różnią się od tych, które pojawiają się na naszym Portalu; może się nawet zdarzyć, że elementy lub funkcje produktu ulegną zmianie. Z tego powodu zalecamy, abyś nie poprzestawał wyłącznie na zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na naszym Portalu, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego przeczytał również dokładnie instrukcje i podręczniki dołączone do Produktu.

Dostępność produktu

W odniesieniu do zamówień nabytych w trybie wysyłki bezpośredniej i wysyłki osób trzecich, zamówienia produktów są uzależnione od dostępności tych dostawców trzecich, ponieważ będąc działalnością Dropshipping, nie znamy rzeczywistych zapasów dostępnych produktów po stronie dostawców i/lub producentów. Staramy się zamieszczać na stronie informacje o dostępności sprzedawanych przez nas produktów. Ponieważ jednak produkty są pozyskiwane od dostawców zewnętrznych, należy pamiętać, że nie jest możliwe, abyśmy podali dokładniejsze informacje o dostępności produktu, a po zrealizowaniu zamówienia mogą wystąpić problemy z dostępnością u dostawcy.

W tym sensie, Dostawcy i / lub Producenci są odpowiedzialni za informowanie BestDealToday o dostępności tych produktów w momencie przetwarzania zamówienia, więc jeśli są trudności w dostarczaniu ich, lub jeśli nie ma żadnych elementów pozostawionych w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia Ci informacji o produktach zastępczych o równej lub wyższej jakości i wartości, abyś mógł je zamówić. Jeśli nie zaoferujemy Ci produktów zastępczych i/lub nie będziesz chciał złożyć zamówienia na takie produkty, zwrócimy Ci każdą zapłaconą kwotę, w maksymalnym terminie 30 dni od potwierdzenia wycofania złożonego zamówienia; wszystko to z maksymalnego poszanowania i zgodności z naszymi obowiązkami i odpowiedzialnością wobec konsumentów, wynikającymi z przepisów ustawy ogólnej o użytkownikach będących konsumentami.

Wycofanie produktów

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu z dowolnej strony internetowej BestDealToday zakupu w dowolnym momencie i / lub usunąć lub zmodyfikować dowolny materiał lub treść z niego. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za usunięcie jakiegokolwiek produktu, usunięcie lub modyfikację jakichkolwiek materiałów lub treści z Witryny.

Jakość produktu i własność intelektualna

BestDealToday, w trybie bezpośredniej wysyłki, komercjalizuje produkty osób trzecich, które są wysyłane bezpośrednio do kupującego, z tego powodu, mimo że wkładamy cały wysiłek z naszej strony, aby zweryfikować wszystkie produkty dostawców i osób trzecich, z którymi pracujemy, czasami jest możliwe, że produkty są znacząco różne w odniesieniu do ich pochodzenia i / lub jakości takich. W takim przypadku prosimy o jak najszybszy kontakt, abyśmy mogli rozwiązać Twój problem zgodnie z tymi warunkami.

W odniesieniu do praw własności intelektualnej i przemysłowej, chcielibyśmy podkreślić, że BestDealToday szanuje w każdej chwili wszelkie prawa własności intelektualnej osób trzecich, powód, dla którego podjęliśmy wysiłek, aby spróbować zagwarantować poprzez formalizację odpowiednich umów i biorąc pod uwagę specyfikę naszej działalności, że produkty oferowane za pośrednictwem przedsionka przez producentów i/lub dostawców respektują prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej osób trzecich Dlatego też, jeśli uważasz, że jakikolwiek produkt i/lub usługa oferowana za pośrednictwem Portalu narusza prawa własności intelektualnej, lub jeśli rozumiesz, że Twoje prawa własności intelektualnej są naruszane przez jakiekolwiek okoliczności, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o takiej okoliczności, abyśmy mogli odpowiedzieć Ci jak najszybciej.

5. ZAKRES GEOGRAFICZNY

Przedmioty oferowane za pośrednictwem tej strony internetowej będą dostępne we wszystkich krajach, w których strona jest dostępna, z wyjątkiem Łotwy, Litwy i Estonii, a także krajów objętych sankcjami, takich jak m.in. Korea Północna, Syria, Kuba.

6. GWARANCJA NA NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

Odpowiedzialność za brak zgodności produktu będzie regulowana przepisami ustawy ogólnej o obronie konsumentów i użytkowników.

Co to jest gwarancja prawna?

Jest to gwarancja sprzedaży towarów konsumpcyjnych ustanowiona dyrektywą europejską 1999/44/WE, zwana również „gwarancją zgodności”, która chroni konsumenta, gdy zakupione produkty nie są zgodne z umową sprzedaży (tj. produkty od początku nie działają prawidłowo, nie są zgodne z opisem lub charakterystyką podaną przez sprzedawcę, nie nadają się do zwykłego użytku, do którego są przeznaczone lub gdy nie mogą być używane zgodnie z opisanym przez sprzedawcę działaniem.

Gwarancja prawna dotyczy tylko konsumentów, czyli osób, które kupują produkty do użytku nieprofesjonalnego. Dlatego jako konsument masz prawo żądać gwarancji prawnej od sprzedawcy produktu, nawet jeśli nie jest nim producent.

Gwarancja prawna

Produkty oferowane w BestDealToday objęte są ustawową gwarancją 2 lat od dostawy dla nowych produktów na koszt sprzedawcy, zgodnie z przepisami dotyczącymi konsumentów i użytkowników.

Gwarancja prawna produktów sprzedawanych bezpośrednio przez BestDealToday jest oferowana przez BestDealToday.

Gwarancja prawna produktów sprzedawanych przez sprzedawców zewnętrznych innych niż BestDealToday, jest oferowana przez sprzedawców zewnętrznych, bez szkody dla wypełniania naszych obowiązków i odpowiedzialności wobec konsumentów na mocy ustanowionego w prawie ogólnym konsumentów użytkowników.

Prawa przyznane w ramach gwarancji prawnej

Jeżeli zakupiony przez Państwa produkt ma wadę objętą gwarancją prawną, mają Państwo prawo żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany wadliwego produktu, bez ponoszenia przez Państwa żadnych kosztów. Ponadto mają Państwo prawo do obniżenia ceny lub rozwiązania umowy w następujących przypadkach (a) jeżeli naprawa lub wymiana nie jest możliwa lub jest nadmiernie kosztowna; (b) jeśli sprzedawca nie naprawi lub nie wymieni produktu w rozsądnym czasie; lub (c) jeżeli naprawa lub wymiana powoduje znaczne niedogodności dla użytkownika.

Nie oznacza to jednak, że drobna wada, która uniemożliwia naprawę lub wymianę zakupionych produktów, lub powoduje, że są one zbyt drogie, automatycznie daje Ci prawo do rozwiązania tej umowy.

Czas trwania prawnej gwarancji zgodności i jej realizacji przez konsumenta

Gwarancja prawna obejmuje wady zgodności, które ujawnią się w ciągu dwóch lat od dostawy produktu. Aby z niej skorzystać, należy zgłosić wadę do sprzedawcy w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.

BestDealToday zawsze pomoże Ci w zarządzaniu, poprzez swoją obsługę klienta, wszelkimi gwarancjami mającymi zastosowanie do zakupionych produktów.

Różnica między gwarancją prawną a gwarancją handlową

Ogólnie rzecz biorąc, gwarancje handlowe obejmują usterki, których nie można zaobserwować w momencie dostawy ze względu na użytkowanie produktu, natomiast prawna gwarancja zgodności obejmuje usterki spowodowane wadami istniejącymi w momencie dostawy produktu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku, gdy Klient działa w charakterze konsumenta, zarówno ta klauzula, jak i pozostałe ustanowione w niniejszych warunkach będą ograniczone przepisami ustawy ogólnej o konsumentach i użytkownikach, tak że prawa i gwarancje konsumentów będą miały pierwszeństwo przed wszelkimi postanowieniami, które mogą być interpretowane przeciwko ich prawom i gwarancjom.

Dlatego też, w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy, BestDealToday nie będzie odpowiedzialny w następujących okolicznościach (i) za straty, których nie można było przypisać żadnemu naruszeniu z Twojej strony, (ii) straty gospodarcze (w tym utrata zysku lub dochodu), lub (iii) wszelkie pośrednie lub wtórne straty, które nie były racjonalnie przewidywalne przez obie strony w momencie formalizowania niniejszych ogólnych warunków w związku z nabyciem produktów między nami.

Należy jednak mieć świadomość, że prawo niektórych krajów może nie zezwalać na niektóre lub wszystkie ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli, więc jeśli zdarzy się to Tobie, możliwe jest, że niektóre z tych ograniczeń nie będą miały zastosowania. Może się jednak zdarzyć, że takie przepisy będą przyznawać użytkownikowi dodatkowe prawa ponad te przewidziane w niniejszym dokumencie.

Nic w tych warunkach ogranicza lub odpowiedzialność BestDealToday za śmierć lub obrażenia ciała przypisywane naszemu zaniedbaniu lub umyślnemu działaniu.

Należy pamiętać, że BestDealToday nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub naruszenie swoich zobowiązań wynikających z tych warunków, jeśli takie niepowodzenie lub naruszenie jest przypisane do okoliczności pozostających poza naszą kontrolą. Oczywiście nie wpływa to na Twoje prawo do otrzymania produktów w rozsądnym terminie.

Ryzyko związane z Produktami będzie leżało po stronie użytkownika od momentu dostawy. Dla celów niniejszych Warunków, będzie rozumiane, że dostawa nastąpiła, gdy produkt został materialnie dostarczony do Ciebie i nabył jego materialne posiadanie, albo przez BestDealToday lub przez osobę trzecią.

8. CENA

Cena produktów będzie zamkniętą ceną, która jest przewidziana w każdym momencie w różnych portalach BestDealToday .

Ceny na stronach internetowych zawierają podatek. Koszty wysyłki zostaną naliczone zgodnie z opcjami wyrażonymi przez Państwa w transakcji sprzedaży. Metody płatności, z których można skorzystać w naszym portalu, są typowe dla e-commerce i w każdym przypadku zostaną pokazane w momencie zakończenia procesu zakupu.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za zakupy drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne będą dostarczane w formacie PDF.

9. KOMUNIKATY PISEMNE

Obowiązujące przepisy wymagają, aby niektóre informacje lub komunikaty wysyłane przez nas miały formę pisemną. Dlatego zgadzasz się, że możemy wymieniać komunikaty elektroniczne podczas korzystania z tego systemu komunikacji na bieżąco, zarówno przez BestDealToday i przez Ciebie. Dlatego będziemy się z Tobą kontaktować za pomocą tych środków, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS-ów, a także przekazywać Ci informacje poprzez zamieszczanie ogłoszeń. Dla celów umownych, zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne komunikaty, które przekazujemy Ci za pomocą powyższych środków, spełniają wymogi prawne porównywalne do dokumentów pisemnych. Niniejszy warunek nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika.

10. NASZE PRAWO DO ZMIANY TYCH WARUNKÓW

BestDealToday ma pełne prawo do przeglądu i modyfikacji tych warunków w dowolnym momencie. W każdym przypadku będziesz podlegał warunkom obowiązującym w momencie składania każdego zamówienia.

11. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem łotewskim.

W przypadkach, gdy użytkownik działa w charakterze przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą dla zysku i w celu związanym z działalnością gospodarczą, biznesem, handlem lub zawodem, użytkownik wyraźnie zrzeka się jurysdykcji, która może mu odpowiadać i wyraźnie poddaje się sądowi łotewskiemu w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z interpretacją lub wykonaniem niniejszych warunków umowy.